Skip to content Skip to footer

Aan tafel met de Burgemeester

Verslag gesprek Supportersvereniging Haagsche Bluf (SVHB) met Burgemeester Den Haag d.d. 28 april 2023 Aanwezig: Diego de Jong (voorzitter SVHB), Rob Wittenberg (bestuurslid SVHB), Peter Helleman (secretaris SVHB), Bjorn van der Geest (Adviesraad SVHB), en Jan van Zanen (Burgemeester), Hans van der Vet (Directeur Veiligheid gemeente Den Haag), Eline Tops-Visser (Hoofd Kabinet en protocol gemeente Den Haag), Maurice…

Read more

Nieuws van het bestuur

Mede-supporters, Afgelopen week heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden in het Bestuur van de officiële supportersvereniging Haagsche Bluf; voorzitter Geer Dekker Kleijn en vicevoorzitter Diego de Jong hebben van positie gewisseld. Als nieuwe voorzitter zal Diego zich vanaf heden dus nog meer met supporterszaken gaan bezighouden. Via deze weg willen wij laten weten in gesprek…

Read more

Supportersvereniging Haagsche Bluf in een modern jasje

De Supportersvereniging Haagsche Bluf heeft zijn oorsprong in 2015 en bestaat dus inmiddels al ruim zeven jaar. Aan het begin van 2021 is een aantal supporters met elkaar gaan praten hoe we nu gezamenlijk meer leven in de brouwerij konden brengen. Uiteindelijk heeft dat vanwege corona en overnameperikelen ervoor gezorgd dat we pas begin 2022…

Read more

Statement SVHB Willem II uit

Beste supporters, Afgelopen zomer zijn wij hard bezig geweest om de aangekondigde maatregelen vanuit de club, n.a.v. Excelsior, ongedaan te maken.Op een strenger beleid bij de wedstrijden na is dit ook gelukt. Bij de wedstrijd tegen Willem II is het echter weer fout gegaan doordat er vuurwerk vanuit het uitvak richting de supporters van Willem II is…

Read more

Statement SVHB Willem II uit

Beste supporters, Afgelopen zomer zijn wij hard bezig geweest om de aangekondigde maatregelen vanuit de club, n.a.v. Excelsior, ongedaan te maken.Op een strenger beleid bij de wedstrijden na is dit ook gelukt.Bij de wedstrijd tegen Willem II is het echter weer fout gegaan doordat er vuurwerk vanuit het uitvak richting de supporters van Willem II is…

Read more

Statement SVHB

Beste supporters, Hierbij een statement van SV Haagsche Bluf (SVHB) en daarbij aangesloten groepen (Fan Support en FCDH). Graag brengen wij jullie op de hoogte van wat er allemaal is gebeurd sinds de laatste wedstrijd tegen Excelsior waarin we helaas promotie zijn misgelopen. Laat duidelijk zijn dat SVHB en de aangesloten groepen de ongeregeldheden die hebben plaatsgevonden krachtig veroordelen en…

Read more

Verslag gesprek Supportersvereniging Haagsche Bluf (SVHB) met Burgemeester Den Haag
d.d. 28 april 2023

Aanwezig: Diego de Jong (voorzitter SVHB), Rob Wittenberg (bestuurslid SVHB), Peter Helleman (secretaris SVHB),
Bjorn van der Geest (Adviesraad SVHB), en Jan van Zanen (Burgemeester), Hans van der Vet (Directeur Veiligheid gemeente Den Haag), Eline Tops-Visser (Hoofd Kabinet en protocol
gemeente Den Haag), Maurice Westerwoudt (Head of Operations ADO) en Koos Roeg (Supporter Liaison Officer
SLO)

1 Algemeen

Op 6 maart 2023 heeft tijdens het reguliere Vooroverleg Thuiswedstrijd (ADO – Heracles) op initiatief van ADO een
kennismaking plaatsgevonden tussen de Burgemeester en een aantal supporters. Toen is een vervolgoverleg afgesproken. Op het verzoek van SVHB om in gesprek te gaan heeft de Burgemeester positief gereageerd. Dus op 28
april 2023 als supportersvereniging, gemeente en ADO aan tafel in het stadion.
De volgende agendapunten zijn door SVHB ingebracht:

    1. Visie van de eigenaar ADO op de club;
    2.  Veiligheid;
    3. Maatregelen KNVB;
    4. Uitwedstrijden ADO.
2 Visie van de eigenaar ADO op de club

SVHB is al sinds de eerste gesprekken van ADO met de nieuwe eigenaar Bolt ADO Den Haag Holding LLC (eigendom van de heer D.S. Blitzer) geïnteresseerd in de visie van de eigenaar op de club. SVHB kent deze niet, maar ook de club als organisatie, de sponsoren en de spelers kennen deze niet. Dus de vraag aan de Burgemeester – als eigenaar van het stadion – of hij deze kent.

Allereerst zegt de Burgemeester van voetbal te houden en zich betrokken en welkom te voelen bij ADO Den Haag. Hij concentreert zich op de veiligheid van spelers en publiek. In de gesprekken met de directie ADO en de vertegenwoordiger van de eigenaar – de heer I. Beristain – is een betrokken en serieuze houding naar voren gekomen. De Burgemeester ziet de gesprekken in de context van het rapport Visie op Veiligheid van CrowdProfessionals d.d. 16 juli 2022 en zijn eigen verantwoordelijkheid rond veiligheid. Voor de veiligheid zijn investeringen nodig.

De visie van de eigenaar is de Burgemeester niet bekend. Hij hoopt echter dat de visie komt. Bovendien hoopt hij de eigenaar persoonlijk te kunnen ontmoeten en antwoorden te krijgen op vragen als wat hij wil op de korte en lange termijn en wat hij investeert – niet alleen in geld – maar ook in de cultuur van de club. De Burgemeester zal stimuleren dat de eigenaar dan ook met de supporters praat.

3 Veiligheid

SVHB wil graag weten hoe de Burgemeester aankijkt tegen de huidige stand van zaken bij de veiligheid in en rond het stadion. Immers, het genoemde rapport ziet op dit terrein een verantwoordelijkheid voor hem.
De Burgemeester heeft in de zgn. driehoek van gemeente, officier van justitie en politie afspraken gemaakt om steeds meer publiek toe te laten. Tegen de achtergrond van de realisatie van maatregelen op het gebied van veiligheid. Hij meent dat er positieve ontwikkelingen zijn.

“Als één iemand iets verkeerd doet, dan wordt de hele club en iedereen erop aangekeken”, aldus de Burgemeester.
Hij vindt dus dat die ene ertussenuit moet worden gehaald en dat er onmiddellijk moet worden opgetreden. Opdat de tribunes voller raken en alle anderen genieten van het voetbal.
De Directeur Veiligheid vult aan dat vanaf het punt 0 – wedstrijden zonder publiek – tot dit moment de restricties er vanaf zijn. Alle korte termijnmaatregelen uit het genoemde rapport zijn uitgevoerd, zoals het inmiddels ingevoerde systeem van registratie en het cameratoezicht. Hij noemt als voorbeeld het gooien van een bekertje tijdens een thuiswedstrijd, diegene is direct opgespoord. Met de maatregelen op langere termijn is de club bezig, meent hij.
Bovendien, zo schetst de Directeur Veiligheid, is het stadion – blijkens de audit van de KNVB eind 2022 – weer eredivisiewaardig vanuit oogpunt van veiligheid. Mede door de rol van de supporters. Dus, concludeert hij, zijn er mooie stappen gezet.
De Burgemeester zegt blij te worden van het feit dat hij richting onder meer de gemeenteraad op basis van de rapportage van de onafhankelijke KNVB kan zeggen dat het de goede kant opgaat.

SVHB refereert aan de wedstrijd ADO – Excelsior en meent dat het nooit zover had moeten komen. Waarom is vanuit de kant van de Burgemeester akkoord gegeven om de wedstrijd te laten spelen?
De Burgemeester wijst op de financiële situatie bij ADO van destijds en daarop volgend de coronapandemie. Vervolgens gebeurde er veel bij ADO. Rond de wedstrijd tegen Excelsior is in het college van B&W de vraag aan de orde geweest of de wedstrijd moest worden verboden. Daarbij werd de afweging gemaakt qua openbare orde in de stad wat er zou gebeuren bij een verbod en toch winst van ADO.

Veiligheid ín het stadion is de verantwoordelijkheid van de club. Vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid bij veiligheid heeft de Burgemeester de zgn. SGBO (Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden) tijdens de wedstrijd opgeschaald. Hij heeft nooit eerder meegemaakt dat hij in zijn eigen rol binnen korte tijd de politie in het stadion ‘in linie’ heeft moeten
zetten.
SVHB meent dat er voorafgaand aan de wedstrijd aanleiding was om maatregelen te nemen. Hierover is – weliswaar niet met de Burgemeester – maar wel met de directie van ADO gesproken. Tijdens de play-offs liepen de risico’s op. Toen is van de kant van de supporters aangegeven dat niet de wedstrijddag, maar de wedstrijd zelf als ‘evenement’ moest worden aangemerkt. Met de nadruk op de situatie dat de wedstrijd zou worden gewonnen.
De Burgemeester hoopt op periodiek overleg met SVHB. In een open lijn spreken met de directeur Veiligheid bijvoorbeeld om ongeregeldheden in de toekomst te voorkomen.

4 Maatregelen KNVB

Bij SVHB is in algemene zin opgevallen dat Burgemeesters in de media een mening uiten over de recente – april 2023 – maatregelen van de KNVB (zoals het staken van wedstrijden bij het gooien van voorwerpen, en ermee raken). Wat is de mening hierover van de Burgemeester van Den Haag?
De Burgemeester deelt – vanuit oogpunt van veiligheid – de maatregelen en staat erachter. Er moet kunnen worden opgetreden. Consequent zijn, raddraaiers eruit halen, afspraken nakomen en goed gedrag belonen dragen bij aan betrouwbaarheid en rechtszekerheid. Niet alleen wordt een beroep gedaan op de gemeente en ADO, maar ook op de supporters.
Wat betreft het beroep doen op de supporters meent SVHB dat het etiketteren van supporters als criminelen leidt tot idem gedrag. De zichtbaarheid van agenten leidt tot een lege kindertribune. Na een onschuldige wedstrijd, bij het verlaten van het stadion geconfronteerd worden met arrestatiebussen. Waarom zijn die in het zicht?
De Burgemeester zegt dat over de strategie in deze gevallen kan worden gesproken, maar hij benadrukt dat uiteindelijk híj gaat over de veiligheid.
ADO wijst op het belang van eenduidigheid in de toepassing van de maatregelen van de KNVB, op het meten met twee maten (de ene wedstrijd wel de andere niet staken). Degenen die het verzieken, en niet degenen die de dupe zijn, aanpakken.

5 Uitwedstrijden

SVHB meent dat er sprake is van meten met twee maten op een ander terrein dan de KNVB-maatregelen. Het uitvak bij ADO zit – met toestemming van de Burgemeester van Den Haag – geregeld vol met supporters, en ADO-fans mogen niet altijd naar uitwedstrijden als gevolg van een beslissing van een uit-Burgemeester.
De directeur Veiligheid wijst op de huidige afspraak van Burgemeesters: bij de ene club geen uitsupporters, dan bij de andere ook niet. Los van de verantwoordelijkheid van de Burgemeester om bij dreigende wanordelijkheden maatregelen te nemen.

6 Afspraak

Er komt – via ADO – een kennismaking van SVHB met de nieuwe directeur Veiligheid van de gemeente. In de tweede helft dit jaar – tenzij eerder nodig – wordt weer gezamenlijk (gemeente, SVHB en ADO) gekeken naar de stand van zaken op dat moment.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.