Skip to content Skip to footer

Disclaimer

Supportersvereniging Haagsche Bluf (SVHB), de officiële supportersvereniging van ADO Den Haag, hecht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gegevens op de website www.svhaagschebluf.nl. Helaas kunnen toch gegevens onjuist of onvolledig zijn. SVHB en de aan haar verbonden vrijwilligers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website, noch voor enige schade, van welke aard dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van deze website. Indien u meent dat informatie op deze website niet wenselijk, onjuist of ondeugdelijk is neem dan contact op met SVHB via e-mail info[@]svhaagschebluf.nl

Deze website bevat links naar de verenigingen FCDH, Fan Support en ADO Kids en naar links van andere groepen van ADO Den Haag supporters en naar links van fansites. SVHB en de aan haar verbonden vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor de informatie die op deze sites wordt gepresenteerd.

Deze disclaimer kan worden aangepast. De huidige versie is van 1.0-2022.

Als je je aanmeldt als lid van de supportersvereniging Haagsche Bluf ga je akkoord met deze disclaimer.

Disclaimer

Supportersvereniging Haagsche Bluf (SVHB), de officiële supportersvereniging van ADO Den Haag, hecht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gegevens op de website www.svhaagschebluf.nl. Helaas kunnen toch gegevens onjuist of onvolledig zijn. SVHB en de aan haar verbonden vrijwilligers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website, noch voor enige schade, van welke aard dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van deze website. Indien u meent dat informatie op deze website niet wenselijk, onjuist of ondeugdelijk is neem dan contact op met SVHB via e-mail info[@]svhaagschebluf.nl

Deze website bevat links naar de verenigingen FCDH, Fan Support en ADO Kids en naar links van andere groepen van ADO Den Haag supporters en naar links van fansites. SVHB en de aan haar verbonden vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor de informatie die op deze sites wordt gepresenteerd.

Deze disclaimer kan worden aangepast. De huidige versie is van 1.0-2022.

Als je je aanmeldt als lid van de supportersvereniging Haagsche Bluf ga je akkoord met deze disclaimer.