Skip to content Skip to footer

Statement SVHB

Beste supporters,
Hierbij een statement van SV Haagsche Bluf (SVHB) en daarbij aangesloten groepen (Fan Support en
FCDH).

Graag brengen wij jullie op de hoogte van wat er allemaal is gebeurd sinds de laatste wedstrijd tegen Excelsior waarin we helaas promotie zijn misgelopen.
Laat duidelijk zijn dat SVHB en de aangesloten groepen de ongeregeldheden die hebben
plaatsgevonden krachtig veroordelen en dat dit ook nooit meer voor mag komen.
Wat een fantastisch feest had moeten worden is nu een enorme deceptie geworden.

Middels deze brief willen wij het vertrouwen opzeggen in de heer Reijntjes en hieronder lichten wij dit
toe.

Overzicht tijdsverloop.
29 Mei Finale play-offs ADO Den Haag – Excelsior
1 juni gaf de heer Reijntjes in een app aan zich te beraden over hoe of verder over de gesprekken met
SVHB en het verstandig te vinden om even een zomerstop in te bouwen
7 juni overleg ADO Den Haag en SVHB (gecanceld door club) wel overleg SVHB plaatsgevonden
10 juni reactie vanuit SVHB met vraag voor toch gesprek tussen club en supporters.
11 juni reactie van de heer Reijntjes
18 juni mail van de heer Reijntjes met de te nemen maatregelen
20 Juni 1 ste gesprek ADO Den Haag en SVHB
22 juni 2 de gesprek ADO Den Haag en SVHB
28 juni overleg SVHB
30 juni reactie SVHB aan de heer Reijntjes
30 juni reactie van de heer Reijntjes aan SVHB
4 juli gesprek SVHB en onderzoekscommissie (in opdracht van de Burgemeester)
1 juni De heer Reijntjes gaf in een app aan zich te beraden over hoe en of verder met de gesprekken
met SVHB en het verstandig te vinden om even een zomerstop in te bouwen. SVHB heeft na een
eigen overleg op 7 juni hierop aangegeven toch wel z.s.m. het gesprek te willen aangaan om alle gebeurtenissen rondom de wedstrijd tegen Excelsior te bespreken. Hierop kwam een positieve reactie om op 20 juni samen te komen voor een overleg tussen de heer Reijntjes, SLO Koos Roeg, de vertegenwoordiger van de eigenaar Bolt, de heer Beristain en het dagelijks bestuur van SVHB.
18 juni De heer Reijntjes stuurde een mail met daarin de agendapunten en maatregelen die genomen zouden gaan worden.

In het kort, het is een lijst met maatregelen waarbij de heer Reijntjes vindt dat SVHB in gebreke is gebleven vanwege het uitblijven van een statement waarin de ongeregeldheden zijn veroordeeld en waarin SVHB zou moeten aangeven hoe de “imago- en financiële schade op te lossen”. Daarnaast zou SVHB hulp moeten aanbieden bij het aanwijzen/vinden van de vandalen.

Als maatregelen worden genoemd dat bij een buscombi alleen nog SCC-houders mee mogen, de 3€ subsidie per SCC wordt gebruikt voor de schade repareren, het verwijderen van het logo van de Hague City Firm uit het stadion, het meebetalen aan de schades opgelegd door de KNVB en, last but not least, dat het Midden Noord tribunedeel een andere bestemming zal krijgen bij een volgend incident.
Daarnaast komen er ook striktere regels inzake kaartverkoop.

Een statement hadden we 30 mei klaar, echter hebben we op advies vanuit de club niet geplaatst, omdat we hiermee wellicht meer olie op het vuur zouden kunnen gooien. Naast het betreuren van de ongeregeldheden hebben we daarin namelijk ook de kaartverkoop ter sprake gebracht.
Hadden we dan toch een statement moeten uitbrengen waarin we alleen de ongeregeldheden veroordelen? JA! Het mislopen van de promotie, de ongeregeldheden, naast bestuur zijn we ook
gewoon supporters die er helemaal doorheen zaten. De vele media die ons benaderden voor een reactie hebben we ook bewust buitengehouden, maar een statement ontbrak.
Rechtvaardigt dit dan het straffen van alle supporters? NEE!
Vanuit die gedachten gingen we het gesprek op 20 juni in.

20 juni Zoals Fan Support gezien wordt als vertegenwoordiging van de Aad Mansveld Tribune, zo
wordt FCDH dat gezien voor Midden Noord. SVHB is de officiële supportersvereniging van alle supporters waarbij Fan Support en FCDH zijn aangesloten.
Geen van deze 3 groepen is echter verantwoordelijk voor het gedrag van individuele supporters en belangrijker nog, zij zijn niet verantwoordelijk voor degenen aan wie ADO Den Haag een kaart verkoopt. Dit is een verantwoordelijkheid van de club.
De club ziet de groepen als verantwoordelijk voor het gedrag van supporters waarbij de focus ligt op FCDH en SVHB omdat de ongeregeldheden zich voornamelijk daar afspeelden en de supporters op het veld grotendeels vanaf Midden Noord kwamen.
Is dit aangestuurd door FCDH en SVHB? Nee, natuurlijk niet. Een pitch invasion na een overwinning is geweldig, echter zoals na de laatste strafschop en nederlaag wil niemand. Vraag is wel, waar was de beveiliging/politie? Dit had voorkomen kunnen worden.
Na meerdere verzoeken van de deelnemers werd de heer Beristain zoals ook was afgesproken erbij gehaald.
SVHB heeft duidelijk gemaakt geen mensen aan te wijzen en is niet verantwoordelijk voor het gedrag van individuele supporters. Hiervoor zijn genoeg camera’s aanwezig, camera’s die tot de beste in hun soort behoren. Daarnaast betreurt SVHB de schade die is aangericht, maar is ook daarin niet verantwoordelijk.
Het steekt SVHB dat de club op geen enkele manier zijn eigen verantwoordelijkheid pakt en alleen Midden Noord verantwoordelijk houdt voor alle onrust.

Op vragen over de vrije kaartverkoop, het niet fouilleren, het niet betrekken van de
supportersvertegenwoordigingen voor het draaiboek van de wedstrijd tegen Excelsior wenst men geen antwoord te geven. Deze wedstrijd was geclassificeerd als risicowedstrijd.
Bij de uitwedstrijden tegen Eindhoven en Excelsior hebben de supportersvertegenwoordigingen
gezorgd dat alles rustig bleef in de bussen na hierover in gesprek te zijn gegaan met de club. Waarom dan niet voor de laatste wedstrijd? Eurotekens, binnen no time uitverkocht zijn, zelfs staanplaatsen op de hoofdtribune waren belangrijker en resulteerden erin dat kaarten via Marktplaats werden
aangeboden voor veel hogere bedragen. De club wist niet eens wie er allemaal binnen waren.
Nogmaals, het was een risicowedstrijd!

Het lijkt erop dat SVHB en de groepen verantwoordelijk worden gehouden voor de fouten die ook door de club zijn gemaakt. Het verzoek om met de gemeente in gesprek te gaan werd door de heer Reijntjes afgedaan als niet mogelijk want SVHB zou alleen via de club mogen praten met de gemeente. Dat is vreemd want er
loopt een onafhankelijk onderzoek en wanneer je de supporters verantwoordelijk houdt zou je deze partij ook moeten horen.
Noot: Gelukkig is de supporters eigen initiatief niet vreemd en is er contact geweest met de gemeente en is SVHB 4 juli geïnterviewd voor dit onderzoek.

Het gesprek op 20 juni verliep in een onprettige sfeer en toen de heer Reijntjes dacht dat de
aanwezigen geen Engels verstonden gaf hij een andere vertaling aan de heer Beristain dan wat er was gezegd. Hierop is de voorzitter van de supportersvereniging opgestaan en weggelopen. Er is afgesproken om vanuit SVHB de maatregelen te bespreken en met een tegenreactie te komen.
22 juni In een vervolggesprek is SVHB met zijn reactie gekomen waarbij de club overal heel makkelijk ja en amen op zei totdat het hoge woord van de club er dan toch uitkwam: de regel die zij zelf geschetst hadden dat bij nog meer incidenten Midden Noord gesloten zou worden, was omgezet in het direct sluiten van Midden Noord. De conclusie die gesteld kan worden is dat het vooral gaat om het opheffen van Midden Noord als sfeervak en dat de maatregelen verscherpt worden om zo druk op
ons uit te oefenen. Hetzelfde Midden Noord waarmee de club zo graag koketteerde op de socials vanwege de sfeer.
Uiteraard is er vooral over dit gesproken waarbij door de supportersvertegenwoordigingen is aangegeven dat Midden Noord bij ADO Den Haag hoort en dit al eerder is geprobeerd echter zonder succes. Supporters kopen een kaart voor de plek waar ze willen zitten. Mag Midden Noord geen
sfeervak meer zijn dan nog zullen supporters een kaart kopen voor de lange zijde. Dit gaat dan dus ten koste van de sfeer.

Verder is afgesproken dat SVHB, en met name FCDH, met serieuze en minimaal even impactvolle alternatieven zou komen als reactie op de maatregelen. Deze zouden dan in de week van 27 juni
verstuurd moeten worden. Naast dat het lastig is om met alternatieven te komen waarbij je aangeeft niet verantwoordelijk te zijn voor het gedrag van supporters is het ook nog eens zo dat ADO Den Haag een hobby is voor de leden en dit allemaal naast het werk en gezin gedaan moet worden.
30 juni Vanuit SVHB is een mail gestuurd naar de heer Reijntjes waarbij wij hebben aangegeven bij elkaar te hebben gezeten om te overleggen en dat er begin juli een reactie van ons volgde. In deze mail staat dat in dit overleg is afgesproken dat van de gesprekken op 20 en 22 juni alsnog verslagen worden gemaakt. (Ervan uitgaande dat deze van de kant van de club niet zijn gemaakt) Bovendien staat in de mail dat in het overleg is afgesproken dat op basis van de e-mail d.d. 18 juni jl. en de
verslagen van de gesprekken er (nogmaals) een schriftelijke reactie van SVHB komt, waarin o.m. ideeën van SVHB rondom maatregelen worden opgenomen. (De verslagen zijn inmiddels in concept
gemaakt en de ideeën in concept ook)
Dit geduld heeft de heer Reijntjes blijkbaar niet, ondanks dat hij op vakantie is tot 11 juli, want direct
ontvingen wij een volgende mail van de heer Reijntjes waarin hij aangeeft dat door het uitblijven van concrete acties Fan Support is medegedeeld dat er geen subsidie meer gegeven wordt voor ‘sfeeracties’ en FCDH medegedeeld dat er geen toestemming is gegeven voor een FCDH stand tijdens de open dag. Dus weer worden de maatregelen veranderd om de druk op te voeren.
Dit is voor de supportersvertegenwoordigingen de druppel. De heer Reijntjes heeft tot nog toe alleen
om zich heen staan schoppen richting de supporters in het algemeen en die van Midden Noord in het bijzonder. Daarnaast valt het op dat hij een conflict probeert te veroorzaken tussen de verschillende
supportersgroepen. Ondanks meerdere pogingen hiertoe weigert hij om ook maar enige zelfreflectie te tonen en te vertellen wat de club fout heeft gedaan. Ja, er zijn supporters die zich misdragen hebben
echter er is een veel grotere meerderheid die zich uitstekend heeft gedragen in het stadion en er een feest van wilde maken.
Waarom vrije kaartverkoop, waarom geen fouillering, essentiële vragen waarop het stil blijft.
Maatregelen prima, echter supportersvertegenwoordigingen zijn niet aansprakelijk voor het gedrag van individuen, pas als zij aanzetten tot geweld kunnen zij aansprakelijk worden gehouden. Een paar negatieve berichten op de site van Hague City Firm leidt tot een persoonlijk vendetta en dan moet het logo uit het stadion verwijderd worden. Wij wensen Omroep West alvast veel succes de komende jaren.
Al met al kunnen de supportersvertegenwoordigingen maar één conclusie trekken en dat is dat zij het
vertrouwen opzeggen in de heer Reijntjes en dan ook niet meer met hem in gesprek willen treden.
Vanochtend hebben wij contact gezocht met Stadionmanager Maurice Westerwoudt en aangegeven nog wel het gesprek met hem te willen aangaan gezien de positieve ervaringen uit het verleden.
Maurice heeft aangegeven hiervoor open te staan.
Wij zullen onze geel groene helden overal blijven volgen zoals we altijd hebben gedaan en erop vertrouwen dat spelers en technische staf zullen aangeven dat zonder de steun van de supporters de
strijd om promotie een stuk zwaarder zal zijn.

Tot slot, onze club kan niet/nooit/nimmer zonder onze gedreven supporters!
Supportersvereniging Haagsche Bluf, FCDH en Fan Support

Beste supporters,
Hierbij een statement van SV Haagsche Bluf (SVHB) en daarbij aangesloten groepen (Fan Support en
FCDH).

Graag brengen wij jullie op de hoogte van wat er allemaal is gebeurd sinds de laatste wedstrijd tegen Excelsior waarin we helaas promotie zijn misgelopen.
Laat duidelijk zijn dat SVHB en de aangesloten groepen de ongeregeldheden die hebben
plaatsgevonden krachtig veroordelen en dat dit ook nooit meer voor mag komen.
Wat een fantastisch feest had moeten worden is nu een enorme deceptie geworden.

Middels deze brief willen wij het vertrouwen opzeggen in de heer Reijntjes en hieronder lichten wij dit
toe.

Overzicht tijdsverloop.
29 Mei Finale play-offs ADO Den Haag – Excelsior
1 juni gaf de heer Reijntjes in een app aan zich te beraden over hoe of verder over de gesprekken met
SVHB en het verstandig te vinden om even een zomerstop in te bouwen
7 juni overleg ADO Den Haag en SVHB (gecanceld door club) wel overleg SVHB plaatsgevonden
10 juni reactie vanuit SVHB met vraag voor toch gesprek tussen club en supporters.
11 juni reactie van de heer Reijntjes
18 juni mail van de heer Reijntjes met de te nemen maatregelen
20 Juni 1 ste gesprek ADO Den Haag en SVHB
22 juni 2 de gesprek ADO Den Haag en SVHB
28 juni overleg SVHB
30 juni reactie SVHB aan de heer Reijntjes
30 juni reactie van de heer Reijntjes aan SVHB
4 juli gesprek SVHB en onderzoekscommissie (in opdracht van de Burgemeester)
1 juni De heer Reijntjes gaf in een app aan zich te beraden over hoe en of verder met de gesprekken
met SVHB en het verstandig te vinden om even een zomerstop in te bouwen. SVHB heeft na een
eigen overleg op 7 juni hierop aangegeven toch wel z.s.m. het gesprek te willen aangaan om alle gebeurtenissen rondom de wedstrijd tegen Excelsior te bespreken. Hierop kwam een positieve reactie om op 20 juni samen te komen voor een overleg tussen de heer Reijntjes, SLO Koos Roeg, de vertegenwoordiger van de eigenaar Bolt, de heer Beristain en het dagelijks bestuur van SVHB.
18 juni De heer Reijntjes stuurde een mail met daarin de agendapunten en maatregelen die genomen zouden gaan worden.

In het kort, het is een lijst met maatregelen waarbij de heer Reijntjes vindt dat SVHB in gebreke is gebleven vanwege het uitblijven van een statement waarin de ongeregeldheden zijn veroordeeld en waarin SVHB zou moeten aangeven hoe de “imago- en financiële schade op te lossen”. Daarnaast zou SVHB hulp moeten aanbieden bij het aanwijzen/vinden van de vandalen.

Als maatregelen worden genoemd dat bij een buscombi alleen nog SCC-houders mee mogen, de 3€ subsidie per SCC wordt gebruikt voor de schade repareren, het verwijderen van het logo van de Hague City Firm uit het stadion, het meebetalen aan de schades opgelegd door de KNVB en, last but not least, dat het Midden Noord tribunedeel een andere bestemming zal krijgen bij een volgend incident.
Daarnaast komen er ook striktere regels inzake kaartverkoop.

Een statement hadden we 30 mei klaar, echter hebben we op advies vanuit de club niet geplaatst, omdat we hiermee wellicht meer olie op het vuur zouden kunnen gooien. Naast het betreuren van de ongeregeldheden hebben we daarin namelijk ook de kaartverkoop ter sprake gebracht.
Hadden we dan toch een statement moeten uitbrengen waarin we alleen de ongeregeldheden veroordelen? JA! Het mislopen van de promotie, de ongeregeldheden, naast bestuur zijn we ook
gewoon supporters die er helemaal doorheen zaten. De vele media die ons benaderden voor een reactie hebben we ook bewust buitengehouden, maar een statement ontbrak.
Rechtvaardigt dit dan het straffen van alle supporters? NEE!
Vanuit die gedachten gingen we het gesprek op 20 juni in.

20 juni Zoals Fan Support gezien wordt als vertegenwoordiging van de Aad Mansveld Tribune, zo
wordt FCDH dat gezien voor Midden Noord. SVHB is de officiële supportersvereniging van alle supporters waarbij Fan Support en FCDH zijn aangesloten.
Geen van deze 3 groepen is echter verantwoordelijk voor het gedrag van individuele supporters en belangrijker nog, zij zijn niet verantwoordelijk voor degenen aan wie ADO Den Haag een kaart verkoopt. Dit is een verantwoordelijkheid van de club.
De club ziet de groepen als verantwoordelijk voor het gedrag van supporters waarbij de focus ligt op FCDH en SVHB omdat de ongeregeldheden zich voornamelijk daar afspeelden en de supporters op het veld grotendeels vanaf Midden Noord kwamen.
Is dit aangestuurd door FCDH en SVHB? Nee, natuurlijk niet. Een pitch invasion na een overwinning is geweldig, echter zoals na de laatste strafschop en nederlaag wil niemand. Vraag is wel, waar was de beveiliging/politie? Dit had voorkomen kunnen worden.
Na meerdere verzoeken van de deelnemers werd de heer Beristain zoals ook was afgesproken erbij gehaald.
SVHB heeft duidelijk gemaakt geen mensen aan te wijzen en is niet verantwoordelijk voor het gedrag van individuele supporters. Hiervoor zijn genoeg camera’s aanwezig, camera’s die tot de beste in hun soort behoren. Daarnaast betreurt SVHB de schade die is aangericht, maar is ook daarin niet verantwoordelijk.
Het steekt SVHB dat de club op geen enkele manier zijn eigen verantwoordelijkheid pakt en alleen Midden Noord verantwoordelijk houdt voor alle onrust.

Op vragen over de vrije kaartverkoop, het niet fouilleren, het niet betrekken van de
supportersvertegenwoordigingen voor het draaiboek van de wedstrijd tegen Excelsior wenst men geen antwoord te geven. Deze wedstrijd was geclassificeerd als risicowedstrijd.
Bij de uitwedstrijden tegen Eindhoven en Excelsior hebben de supportersvertegenwoordigingen
gezorgd dat alles rustig bleef in de bussen na hierover in gesprek te zijn gegaan met de club. Waarom dan niet voor de laatste wedstrijd? Eurotekens, binnen no time uitverkocht zijn, zelfs staanplaatsen op de hoofdtribune waren belangrijker en resulteerden erin dat kaarten via Marktplaats werden
aangeboden voor veel hogere bedragen. De club wist niet eens wie er allemaal binnen waren.
Nogmaals, het was een risicowedstrijd!

Het lijkt erop dat SVHB en de groepen verantwoordelijk worden gehouden voor de fouten die ook door de club zijn gemaakt. Het verzoek om met de gemeente in gesprek te gaan werd door de heer Reijntjes afgedaan als niet mogelijk want SVHB zou alleen via de club mogen praten met de gemeente. Dat is vreemd want er
loopt een onafhankelijk onderzoek en wanneer je de supporters verantwoordelijk houdt zou je deze partij ook moeten horen.
Noot: Gelukkig is de supporters eigen initiatief niet vreemd en is er contact geweest met de gemeente en is SVHB 4 juli geïnterviewd voor dit onderzoek.

Het gesprek op 20 juni verliep in een onprettige sfeer en toen de heer Reijntjes dacht dat de
aanwezigen geen Engels verstonden gaf hij een andere vertaling aan de heer Beristain dan wat er was gezegd. Hierop is de voorzitter van de supportersvereniging opgestaan en weggelopen. Er is afgesproken om vanuit SVHB de maatregelen te bespreken en met een tegenreactie te komen.
22 juni In een vervolggesprek is SVHB met zijn reactie gekomen waarbij de club overal heel makkelijk ja en amen op zei totdat het hoge woord van de club er dan toch uitkwam: de regel die zij zelf geschetst hadden dat bij nog meer incidenten Midden Noord gesloten zou worden, was omgezet in het direct sluiten van Midden Noord. De conclusie die gesteld kan worden is dat het vooral gaat om het opheffen van Midden Noord als sfeervak en dat de maatregelen verscherpt worden om zo druk op
ons uit te oefenen. Hetzelfde Midden Noord waarmee de club zo graag koketteerde op de socials vanwege de sfeer.
Uiteraard is er vooral over dit gesproken waarbij door de supportersvertegenwoordigingen is aangegeven dat Midden Noord bij ADO Den Haag hoort en dit al eerder is geprobeerd echter zonder succes. Supporters kopen een kaart voor de plek waar ze willen zitten. Mag Midden Noord geen
sfeervak meer zijn dan nog zullen supporters een kaart kopen voor de lange zijde. Dit gaat dan dus ten koste van de sfeer.

Verder is afgesproken dat SVHB, en met name FCDH, met serieuze en minimaal even impactvolle alternatieven zou komen als reactie op de maatregelen. Deze zouden dan in de week van 27 juni
verstuurd moeten worden. Naast dat het lastig is om met alternatieven te komen waarbij je aangeeft niet verantwoordelijk te zijn voor het gedrag van supporters is het ook nog eens zo dat ADO Den Haag een hobby is voor de leden en dit allemaal naast het werk en gezin gedaan moet worden.
30 juni Vanuit SVHB is een mail gestuurd naar de heer Reijntjes waarbij wij hebben aangegeven bij elkaar te hebben gezeten om te overleggen en dat er begin juli een reactie van ons volgde. In deze mail staat dat in dit overleg is afgesproken dat van de gesprekken op 20 en 22 juni alsnog verslagen worden gemaakt. (Ervan uitgaande dat deze van de kant van de club niet zijn gemaakt) Bovendien staat in de mail dat in het overleg is afgesproken dat op basis van de e-mail d.d. 18 juni jl. en de
verslagen van de gesprekken er (nogmaals) een schriftelijke reactie van SVHB komt, waarin o.m. ideeën van SVHB rondom maatregelen worden opgenomen. (De verslagen zijn inmiddels in concept
gemaakt en de ideeën in concept ook)
Dit geduld heeft de heer Reijntjes blijkbaar niet, ondanks dat hij op vakantie is tot 11 juli, want direct
ontvingen wij een volgende mail van de heer Reijntjes waarin hij aangeeft dat door het uitblijven van concrete acties Fan Support is medegedeeld dat er geen subsidie meer gegeven wordt voor ‘sfeeracties’ en FCDH medegedeeld dat er geen toestemming is gegeven voor een FCDH stand tijdens de open dag. Dus weer worden de maatregelen veranderd om de druk op te voeren.
Dit is voor de supportersvertegenwoordigingen de druppel. De heer Reijntjes heeft tot nog toe alleen
om zich heen staan schoppen richting de supporters in het algemeen en die van Midden Noord in het bijzonder. Daarnaast valt het op dat hij een conflict probeert te veroorzaken tussen de verschillende
supportersgroepen. Ondanks meerdere pogingen hiertoe weigert hij om ook maar enige zelfreflectie te tonen en te vertellen wat de club fout heeft gedaan. Ja, er zijn supporters die zich misdragen hebben
echter er is een veel grotere meerderheid die zich uitstekend heeft gedragen in het stadion en er een feest van wilde maken.
Waarom vrije kaartverkoop, waarom geen fouillering, essentiële vragen waarop het stil blijft.
Maatregelen prima, echter supportersvertegenwoordigingen zijn niet aansprakelijk voor het gedrag van individuen, pas als zij aanzetten tot geweld kunnen zij aansprakelijk worden gehouden. Een paar negatieve berichten op de site van Hague City Firm leidt tot een persoonlijk vendetta en dan moet het logo uit het stadion verwijderd worden. Wij wensen Omroep West alvast veel succes de komende jaren.
Al met al kunnen de supportersvertegenwoordigingen maar één conclusie trekken en dat is dat zij het
vertrouwen opzeggen in de heer Reijntjes en dan ook niet meer met hem in gesprek willen treden.
Vanochtend hebben wij contact gezocht met Stadionmanager Maurice Westerwoudt en aangegeven nog wel het gesprek met hem te willen aangaan gezien de positieve ervaringen uit het verleden.
Maurice heeft aangegeven hiervoor open te staan.
Wij zullen onze geel groene helden overal blijven volgen zoals we altijd hebben gedaan en erop vertrouwen dat spelers en technische staf zullen aangeven dat zonder de steun van de supporters de
strijd om promotie een stuk zwaarder zal zijn.

Tot slot, onze club kan niet/nooit/nimmer zonder onze gedreven supporters!
Supportersvereniging Haagsche Bluf, FCDH en Fan Support

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]