Skip to content Skip to footer

Natascha van Grinsven Verslag gesprek

Verslag gesprek ADO Den Haag en Supportersvereniging Haagsche Bluf (SVHB) d.d. 7 juli 2023

Aanwezig: Natascha van Grinsven-Admiraal (Algemeen Directeur ADO), Koos Roeg (Supporter Liaison Officer SLO), Timo de Vreede (stagiaire Veiligheid ADO), Diego de Jong (voorzitter SVHB), Gerard Dekker Kleijn (vicevoorzitter SVHB), Ruud Albrecht (penningmeester SVHB), Rob Wittenberg (bestuurslid SVHB), Peter Helleman (secretaris SVHB) en  ‘Koos’ Bouhafra (supporter Fan Support).

Kennismaken

Tijdens het voorstellen zegt Natascha van Grinsven-Admiraal voor ADO Den Haag te hebben gekozen vanwege de visie van de eigenaar (Bolt ADO Den Haag LLC). Interessant, zij kent de visie wel, de supporters echter niet. De eigenaar heeft bewust gekozen het afgelopen jaar op de achtergrond te blijven. Aan de Algemeen (AD) en Technisch Directeur (Joris Mathijsen) de taak om de komende 3 maanden – in overleg met alle geledingen binnen ADO – duidelijk te maken wat “de visie en het beleidsplan” zijn van de club. Niet alleen de mannen, ook de voetbaljeugd en -vrouwen zijn – in de optiek van de eigenaar – belangrijk. Voorbeeld hiervan is al de integratie van de mannen- en vrouwenteams per 1 juli 2023.

Vanwege haar ervaring op commercieel terrein zal de AD korte lijnen hebben met de verantwoordelijken hiervoor binnen ADO.

De AD toont begrip voor het gevoel van onzekerheid en onrust bij de supporters, ook op sportief gebied. In algemene zin spreken zowel de AD als SVHB vertrouwen in elkaar uit.

Na de voorstelronde komt een aantal onderwerpen aan de orde.

Veiligheid

Veiligheid is voor de gemeente, de AD en de supporters topprioriteit. Bij de invulling van de functie Veiligheids-manager verwacht de AD binnenkort ‘witte rook’. Een persoon met een achtergrond in veiligheid, die kennis heeft van betaald voetbal en van de regio, de club kent en op de hoogte is van de actualiteit bij ADO. Los van deze invulling valt veiligheid onder de verantwoordelijkheid van de AD.

Daarnaast speelt het traject van de vergunning. Voor het nieuwe seizoen geldt een vergunnings- (voor het hele seizoen) en een meldingsplicht (4 tot 6 weken vóór elke thuiswedstrijd). De aanvraag voor de vergunning is ingediend bij de gemeente en de politie.

In het overleg met de ‘driehoek’ van burgemeester, politie en officier van justitie sluiten de Veiligheidsmanager ADO en de SLO altijd aan en de AD regelmatig. Aan het overleg van de ‘vierhoek’ neemt de AD altijd deel.

Overleg met ADO

In het seizoen 2022 – 2023 was er voorafgaand aan elke thuiswedstrijd overleg tussen SVHB en een aantal actieve supporters van tribunes en de club en de SLO over wat te verwachten rond een wedstrijd. Dit overleg blijft ook in het seizoen 2023 – 2024 gevoerd worden. Van de kant van ADO zal naast de Veiligheidsmanager (die altijd deelneemt) ook de AD af en toe aanwezig zijn.

Bovendien wordt over een breder scala onderwerpen (bijvoorbeeld communicatie vanuit de club, systeem van ticketing en klachten van supporters) periodiek overlegd tussen het Dagelijks Bestuur SVHB (voorzitter, vicevoorzitter en secretaris) met de AD en de SLO.

Open dag 5 augustus 2023

SVHB is kritisch op het programma (voor zover bekend). Voor ouders en kinderen is de open dag een uitje. Presentatie spelers,  handtekeningen van spelers, ADO-spullen kopen, springkussen etc. De inkomsten voor de club en de merchandising van FCDH en Fan Support zijn belangrijk op die dag

In voorgaande jaren duurde het programma de hele dag. Dit jaar maar 4 uur, daarna een wedstrijd en dan klaar. Voor de wedstrijd geldt bovendien nog een registratieplicht. Wat betreft dit laatste, je wil toch ook fans zonder pas aantrekken op een open dag? Bovendien is de combinatie ouder – kind(eren) voor ticketing een probleem.

De AD meent dat in deze fase van voorbereiding van de open dag niets kan worden aangepast. De afspraak is dat wordt geëvalueerd hoe de dag is verlopen (zoals aantal bezoekers en omzetten), opdat voor volgend jaar gezamenlijk beslissingen kunnen worden genomen. SVHB wil volgend jaar graag betrokken worden bij het organiseren van de dag.

Lidmaatschap SVHB

SVHB wil graag seizoenkaarthouders (SCC-ers) en andere fans informeren. Bijvoorbeeld om hen te vragen lid te wor-den van SVHB. Voor SCC-ers geldt dat dit via de club zou moeten verlopen. Immers, SVHB heeft geen gegevens, zoals e-mailadressen.

De AD zal hierop terugkomen.

Financiële bijdrage van ADO aan SVHB

SVHB ontvangt ook in het seizoen 2023 – 2024 per seizoenkaarthouder € 3,-. Verhoging van de bijdrage is overigens in een overleg met de vorige AD aan de orde geweest.

Samenstelling Bestuur SVHB

Wat opvalt is dat het huidige bestuur uit louter “(oudere) mannen” bestaat. Het streven van SVHB is gericht op meer evenwicht qua jongeren en vrouwen. Er is overigens vanuit SVHB overleg met andere supportersgroeperingen.

Spandoek(en)

De AD spreekt over het spandoek aan het hoofdgebouw van het stadion op haar eerste werkdag bij ADO. Zij meent dat het spandoek schade toebracht aan de club. Ook SVHB distantieert zich van het betreffende doek.

Als er zaken spelen en bij verschillen van mening wordt rechtstreeks met de AD contact opgenomen. Een actie als een spandoek is pas op zijn plaats nadat alle andere communicatiekanalen zijn benut. De AD noemt ook op de persoon gerichte spandoeken. Deze kunnen voor de betrokken personen vervelende gevolgen hebben. Hoewel SVHB niet altijd invloed heeft op door individuele supporters op te hangen doeken, spant zij zich in dit te voorkomen.

Uiteraard staat een en ander los van de positieve spandoeken, waar de supporters van ADO om bekend staan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Verslag gesprek ADO Den Haag en Supportersvereniging Haagsche Bluf (SVHB) d.d. 7 juli 2023

Aanwezig: Natascha van Grinsven-Admiraal (Algemeen Directeur ADO), Koos Roeg (Supporter Liaison Officer SLO), Timo de Vreede (stagiaire Veiligheid ADO), Diego de Jong (voorzitter SVHB), Gerard Dekker Kleijn (vicevoorzitter SVHB), Ruud Albrecht (penningmeester SVHB), Rob Wittenberg (bestuurslid SVHB), Peter Helleman (secretaris SVHB) en  ‘Koos’ Bouhafra (supporter Fan Support).

Kennismaken

Tijdens het voorstellen zegt Natascha van Grinsven-Admiraal voor ADO Den Haag te hebben gekozen vanwege de visie van de eigenaar (Bolt ADO Den Haag LLC). Interessant, zij kent de visie wel, de supporters echter niet. De eigenaar heeft bewust gekozen het afgelopen jaar op de achtergrond te blijven. Aan de Algemeen (AD) en Technisch Directeur (Joris Mathijsen) de taak om de komende 3 maanden – in overleg met alle geledingen binnen ADO – duidelijk te maken wat “de visie en het beleidsplan” zijn van de club. Niet alleen de mannen, ook de voetbaljeugd en -vrouwen zijn – in de optiek van de eigenaar – belangrijk. Voorbeeld hiervan is al de integratie van de mannen- en vrouwenteams per 1 juli 2023.

Vanwege haar ervaring op commercieel terrein zal de AD korte lijnen hebben met de verantwoordelijken hiervoor binnen ADO.

De AD toont begrip voor het gevoel van onzekerheid en onrust bij de supporters, ook op sportief gebied. In algemene zin spreken zowel de AD als SVHB vertrouwen in elkaar uit.

Na de voorstelronde komt een aantal onderwerpen aan de orde.

Veiligheid

Veiligheid is voor de gemeente, de AD en de supporters topprioriteit. Bij de invulling van de functie Veiligheids-manager verwacht de AD binnenkort ‘witte rook’. Een persoon met een achtergrond in veiligheid, die kennis heeft van betaald voetbal en van de regio, de club kent en op de hoogte is van de actualiteit bij ADO. Los van deze invulling valt veiligheid onder de verantwoordelijkheid van de AD.

Daarnaast speelt het traject van de vergunning. Voor het nieuwe seizoen geldt een vergunnings- (voor het hele seizoen) en een meldingsplicht (4 tot 6 weken vóór elke thuiswedstrijd). De aanvraag voor de vergunning is ingediend bij de gemeente en de politie.

In het overleg met de ‘driehoek’ van burgemeester, politie en officier van justitie sluiten de Veiligheidsmanager ADO en de SLO altijd aan en de AD regelmatig. Aan het overleg van de ‘vierhoek’ neemt de AD altijd deel.

Overleg met ADO

In het seizoen 2022 – 2023 was er voorafgaand aan elke thuiswedstrijd overleg tussen SVHB en een aantal actieve supporters van tribunes en de club en de SLO over wat te verwachten rond een wedstrijd. Dit overleg blijft ook in het seizoen 2023 – 2024 gevoerd worden. Van de kant van ADO zal naast de Veiligheidsmanager (die altijd deelneemt) ook de AD af en toe aanwezig zijn.

Bovendien wordt over een breder scala onderwerpen (bijvoorbeeld communicatie vanuit de club, systeem van ticketing en klachten van supporters) periodiek overlegd tussen het Dagelijks Bestuur SVHB (voorzitter, vicevoorzitter en secretaris) met de AD en de SLO.

Open dag 5 augustus 2023

SVHB is kritisch op het programma (voor zover bekend). Voor ouders en kinderen is de open dag een uitje. Presentatie spelers,  handtekeningen van spelers, ADO-spullen kopen, springkussen etc. De inkomsten voor de club en de merchandising van FCDH en Fan Support zijn belangrijk op die dag

In voorgaande jaren duurde het programma de hele dag. Dit jaar maar 4 uur, daarna een wedstrijd en dan klaar. Voor de wedstrijd geldt bovendien nog een registratieplicht. Wat betreft dit laatste, je wil toch ook fans zonder pas aantrekken op een open dag? Bovendien is de combinatie ouder – kind(eren) voor ticketing een probleem.

De AD meent dat in deze fase van voorbereiding van de open dag niets kan worden aangepast. De afspraak is dat wordt geëvalueerd hoe de dag is verlopen (zoals aantal bezoekers en omzetten), opdat voor volgend jaar gezamenlijk beslissingen kunnen worden genomen. SVHB wil volgend jaar graag betrokken worden bij het organiseren van de dag.

Lidmaatschap SVHB

SVHB wil graag seizoenkaarthouders (SCC-ers) en andere fans informeren. Bijvoorbeeld om hen te vragen lid te wor-den van SVHB. Voor SCC-ers geldt dat dit via de club zou moeten verlopen. Immers, SVHB heeft geen gegevens, zoals e-mailadressen.

De AD zal hierop terugkomen.

Financiële bijdrage van ADO aan SVHB

SVHB ontvangt ook in het seizoen 2023 – 2024 per seizoenkaarthouder € 3,-. Verhoging van de bijdrage is overigens in een overleg met de vorige AD aan de orde geweest.

Samenstelling Bestuur SVHB

Wat opvalt is dat het huidige bestuur uit louter “(oudere) mannen” bestaat. Het streven van SVHB is gericht op meer evenwicht qua jongeren en vrouwen. Er is overigens vanuit SVHB overleg met andere supportersgroeperingen.

Spandoek(en)

De AD spreekt over het spandoek aan het hoofdgebouw van het stadion op haar eerste werkdag bij ADO. Zij meent dat het spandoek schade toebracht aan de club. Ook SVHB distantieert zich van het betreffende doek.

Als er zaken spelen en bij verschillen van mening wordt rechtstreeks met de AD contact opgenomen. Een actie als een spandoek is pas op zijn plaats nadat alle andere communicatiekanalen zijn benut. De AD noemt ook op de persoon gerichte spandoeken. Deze kunnen voor de betrokken personen vervelende gevolgen hebben. Hoewel SVHB niet altijd invloed heeft op door individuele supporters op te hangen doeken, spant zij zich in dit te voorkomen.

Uiteraard staat een en ander los van de positieve spandoeken, waar de supporters van ADO om bekend staan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]