Skip to content Skip to footer

Ereleden Jacco & Jan Willem

SVHB bestaat in 2023 al meer dan 8 jaar. In deze periode heeft een aantal leden zich op een speciale en opvallende manier ingezet voor de ADO-supporters in het algemeen en de vereniging in het bijzonder. De één in de rol van voorzitter en de ander in de rol van ‘sparring partner’ van het bestuur. Beiden hebben een hart van een diep geel-groene kleur, spreken de taal van de fans en zijn zeer toegankelijk. Beiden zijn ook lid van de Adviesraad SVHB. Reden voor het bestuur om hen een speciale status te geven en hen te benoemen tot erelid SVHB:
Jacco van Leeuwen
Jan Willem Wigt

Jacco en Jan Willem, dank voor jullie inzet.

SVHB bestaat in 2023 al meer dan 8 jaar. In deze periode heeft een aantal leden zich op een speciale en opvallende manier ingezet voor de ADO-supporters in het algemeen en de vereniging in het bijzonder. De één in de rol van voorzitter en de ander in de rol van ‘sparring partner’ van het bestuur. Beiden hebben een hart van een diep geel-groene kleur, spreken de taal van de fans en zijn zeer toegankelijk. Beiden zijn ook lid van de Adviesraad SVHB. Reden voor het bestuur om hen een speciale status te geven en hen te benoemen tot erelid SVHB:
Jacco van Leeuwen
Jan Willem Wigt

Jacco en Jan Willem, dank voor jullie inzet.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]